LF 0
Jordi Boldú

LF 1
Espai en Blanc

LF 2
Jordi Ferreiro

LF 3
Raquel Friera

LF 4
Mixité

LF 5
Arte factum
El cicle expositiu que proposem per a l’Aparador del Museu Abelló de Mollet parteix de la idea de posar al centre l’educació́. És a dir, ens preguntem com considerar i abordar l’educació en un programa comissarial, no com a pràctica subordinada sinó com a eix vertebrador.
Així, entenem l’Aparador com un espai amb velocitats i moviments, que s’expandeix i s’arronsa segons les necessitats del moment, que s’actualitza amb el ritme dels diferents processos que s’hi engeguen, que es connecta i es desconnecta de les diverses propostes expositives, que dialoga amb altres indrets de la ciutat i del museu, amb les persones que hi passen, amb les persones que hi intervenen, amb les persones que hi actuen des de la distància.
Ens hi acompanyeu?

Publicacions
Inici

Premsa
Relleu de cicles: tanquem els passats i donem el tall de sortida a aquest que comencem
#dexposarseaixí
Web d'Experimentem amb l'ART
Web del Museu Abelló

Lara Fluxà

Raquel Avellaneda
Acabem el cicle celebrant-ho amb un recital vermut amb Enric Casasses a la terrassa del museu
Carpeta que recull totes les publicacions del cicle, amb un text reflexiu per part de l'equip comissarial
La llibreria L'Illa ens hi acompanya amb una petita llibreria amb obres de l'Enric Casasses
docx
Reflexions finals sobre el cicle a L'Aparador