LF 0
Jordi Boldú

LF 1
Espai en Blanc

LF 2
Jordi Ferreiro

LF 3
Raquel Friera

LF 4
Mixité

LF 5
Arte factum

Publicacions
Inici

Premsa
Arte Factum
Aparador(s): Una exposició d'espais
«Aparador(s): Una exposició d'espais» és un projecte de mediació artística que proposa un marc de qüestionament col·lectiu sobre les dimensions ètiques, estètiques, polítiques i eròtiques dels espais que conformen la ciutat. Espais comuns, ordinaris, sovint naturalitzats i invisibilitzats sota les nostres pràctiques i representacions, però que defineixen la materialitat de les nostres existències i les seves disposicions subjectives, polítiques i imaginàries. Les coordenades d'allò que som i d'allò que podem esdevenir.

«Aparadors: Una exposició d'espais» no és un exercici de «museificació» de la ciutat, és una producció concreta d'espais de trobada amb agents de la ciutat, un laboratori col·lectiu on teixir la vida amb l'espai, la sensibilitat amb la crítica, el desig amb la imaginació. Alhora que ens posa a l'espai ens hi exposa, obrint un joc de deconstrucció i desnaturalització dels espais comuns –la ciutat, el barri, la casa,..; però també la família, la ciutadania, la producció i la resta d'espais relacionals que ens conformen– amb la voluntat de desencadenar practiques i processos d'invenció.

Aquesta línia de mediació creua transversalment tot el cicle, amb una primera intervenció el maig de 2017 amb el veïnat, «Trobades improbables», i un laboratori el gener/febrer de 2018 amb el batxillerat artístic de l'IES Mollet.

Web d'Arte Factum

Lara Fluxà
Trobades improbables
Espai improbable, espai incert, espai anònim.

«Trobades improbables» és una acció postal que convida el veïnat a compartir pressentiments als bancs de la ciutat. L’acció proposa un espai improbable: una trobada a cegues en un banc. Un espai improbable no té molts números d’existir. És un espai difícil, arriscat, fruit de l’atzar, a vegades de l’error. Molts cops del compromís d’uns amb els altres. En tot cas, és un espai que desafia les aritmètiques del possible per fer lloc a allò que encara no té lloc.
Full de sala
Dossier de premsa

Raquel Avellaneda
pdf
pdf
Temptatives per esgotar l’espai
Laboratori amb el batxillerat artístic de l’IES Mollet

A partir de la «deriva» situacionista proposem a l’alumnat de l'IES Mollet desencaixar la nostra experiència de la ciutat i obrir un procés de reflexió sobre les pràctiques espacials, els espais de representació i les representacions hegemòniques de l'espai que dibuixen les coordenades de les nostres formes de viure i fer ciutat. Pràctiques, gestos, accions, representacions i estratègies artístiques es posen al servei d'un «pensament de l'espai» que lluny d'esgotar la ciutat, l'exposa com a pregunta i com a possibilitat de subversió.

Presentació del laboratori

Derives corporals

Derives pels espais de la ciutat

Narracions col·lectives de l'experiència

Pràctiques d'observació als espais de la ciutat

Intervencions, accions i activacions d'espais
Derives sonores per l'espai

Cartografies


Grups de treball


Estudis dels espais de la ciutat


Narracions col·lectives del mapeig


Publicació
pdf
Inaugurem exposició i presentem publicació del projecte
Podeu visitar l'exposició fins a finals d'abril
Algunes estudiants van fer una presentació-performance. Si voleu saber com va ser, cliqueu a la imatge